Živočišná výroba

Agrobazar

Fotogalerie

Rostlinná výroba

Osevní plán pro rok 2019 ha
Pšenice ozimá ranná
Pšenice ozimá pozdní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Řepka olejná
Hořčice
Oves
Brambory
Trávy – kostrava rákosovitá
Vojtěškotravní směs
Jetelotravní směs
Trvalé travní porosty
Pastviny