Živočišná výroba

Agrobazar

Fotogalerie

Rostlinná výroba

Osevní plán pro rok 2021 ha
Pšenice ozimá ranná
Pšenice ozimá pozdní
Pčenice jarní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Řepka olejná
Kukuřice
Brambory
Trávy – kostrava rákosovitá
Vojtěškotravní směs
Jetelotravní směs
Trvalé travní porosty
Pastviny
Osevní plán pro rok 2020 ha
Pšenice ozimá ranná
Pšenice ozimá pozdní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Řepka olejná
Hořčice
Oves
Brambory
Trávy – kostrava rákosovitá
Vojtěškotravní směs
Jetelotravní směs
Trvalé travní porosty
Pastviny